45 milionów złotych dla Tarnobrzeskich Wodociągów!

0

Prawie 45 milionów otrzymały Tarnobrzeskie Wodociągi na drugi etap projektu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu!

Zgodnie z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (oś priorytetowa II – ochrona środowiska, działanie 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach), Tarnobrzeskie Wodociągi złożyły wniosek o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – etap II”. 11 stycznia br. zarząd NFOŚiGW stwierdził, że przedłożony wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. Obecnie Tarnobrzeskie Wodociągi przygotowują się do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: instalację suszenia osadów w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków, modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową, budowę stacji filtrów węglowych w powiązaniu technologicznym stacji uzdatniania wody, bezwykopową renowację wodociągu w osiedlu Mokrzyszów, zakup specjalistycznych pojazdów ciśnieniowo-ssących wielofunkcyjnych hydrodynamicznego do udrażniania kanalizacji oraz do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody. W ramach realizacji zadania kupione zostaną ponadto trzy inne auta: laboratorium dla systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, do dowozu wody w sytuacjach awaryjnych oraz do transportu wysuszonego osadu.

Planowany budżet projektu to 69,5 mln zł netto, a z podatkiem VAT: 85,5 mln zł. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach trwającej perspektywy finansowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie prawie 45 mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-20.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Może zainteresują Cię również wpisy oznaczone podobnymi tagami:

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.