Przeglądanie Historia

Historia
1

11 listopada 1981 r. Jan Jabłoński, przewodniczący rządowej Komisji Międzyresortowej, i Stanisław Krupka, przewodniczący Regionalnego…

Historia
1

Był tym odważnym nauczycielem, który stając na czele konspiracyjnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury organizował…

Historia
1

W zaduszkowym czasie zadumy zapraszamy do wędrówki po najsłynniejszych i najbardziej interesujących kryptach świątynnych naszego…

1 2 3 4 5 19