Przeglądanie Polityka

Historia
1

11 listopada 1981 r. Jan Jabłoński, przewodniczący rządowej Komisji Międzyresortowej, i Stanisław Krupka, przewodniczący Regionalnego…

Polityka
2

Radny Witold Zych zapowiedział złożenie do prezydenta Tarnobrzega pisma wzywającego go do rozpoczęcia działań mających…

Polityka
0

Na ostatniej sesji Rada Miasta Sandomierza przyjęła Kartę Samorządności, w  której sprzeciwia się działaniom rządu…

1 2 3 23