Przeglądanie Polityka

Ludzie
0

Od kilku miesięcy władze gminy Gorzyce wiedzą, że muszą zwrócić na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy…

Ludzie
0

Aby pogodzić autorów projektów dwóch uchwał dotyczących wprowadzenia różnego rodzaju zniżek i ulg dla rodzin…

Historia
0

Sąd Najwyższy w  Warszawie, oddalając kasację Prokuratora Generalnego, ostatecznie orzekł, że wójt gminy RYSZARD BIEŃ…

Ludzie
0

Tarnobrzeski radny ANDRZEJ WÓJTOWICZ (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość) sporadycznie pojawia się na sesjach rady…

Ludzie
0

Wójt gminy Gorzyce MARIAN GRZEGORZEK (na zdjęciu) pozostanie na stanowisku. Referendum w sprawie jego odwołania…

Historia
0

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w  najstarszej dzielnicy Stalowej Woli, Rozwadowie, jedna z  najstarszych w…

Historia
2

W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu brakuje pieniędzy. Jeśli główny organizator tej instytucji, czyli gmina Sandomierz,…

Polityka
0

W sierpniu br. zakończyła się termomodernizacja budynku Gimnazjum i Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła w…

Ludzie
0

Mimo że w planie ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega znalazły się aż dwa projekty uchwał…

Inwestycje
0

Do 30 września można głosować na inwestycje, które powinny zostać zrealizowane w  ramach tak zwanego…

1 21 22 23 24 25 28