Przeglądanie Polityka

Historia
1

11 listopada 1981 r. Jan Jabłoński, przewodniczący rządowej Komisji Międzyresortowej, i Stanisław Krupka, przewodniczący Regionalnego…

1 3 4 5 6 7 28