Przeglądanie OPATÓW

Historia
0

– Jedziecie do domu – mówili enkawudziści wywożonym z obozów Polakom. W Ostaszkowie jeńców żegnała…

1 2 3 8