Co z obwodnicą Klimontowa? [W najnowszym TN]

1

Gmina Klimontów ciągle nie otrzymała opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, na podstawie której wójt mógłby wydać decyzję środowiskową w sprawie budowy obwodnicy Klimontowa. Wszystko jednak wskazuje na to, że inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku.

Wójt Marek Goździewski miał nadzieję, że konieczną opinię uda się uzyskać wcześniej, ale i tak liczy na to, że w ciągu najbliższych tygodni dokument ten zostanie gminie przekazany. Dopiero na jego podstawie będzie mógł wydać decyzję środowiskową, a to da możliwość inwestorowi, czyli Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

– Już któryś raz z kolei RDOŚ wezwał nas do uzupełnienia dokumentacji. Zawsze chodzi o jakieś drobne detale. To wszystko tylko odwleka w czasie tak bardzo potrzebne dla regionu przedsięwzięcie – mówi wójt. (rn)

Więcej w papierowym i elektronicznym wydaniu „TN”.

Podziel się:

1 komentarz