Dyskutowali o kierunkach rozwoju przedsiębiorczości

0

W dniu 27 kwietna 2017 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej w XXI wieku. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim w kontekście uwarunkowań współczesności”.

Przedsiębiorczość jest podstawą rozwoju gospodarczego, dążeniem do ciągłej zmiany i doskonalenia produkcji, wymiany i konsumpcji, stwarzania nowych, lepszych możliwości zaspokajania potrzeb i funkcjonowania przedsiębiorstw. Można ją określić, jako wszelkie działania i przedsięwzięcia, polegające na dążeniu do zysku i związane z ponoszeniem ryzyka, polegające na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i usług uznanych za korzystne do zaspokajania potrzeb oraz przyczyniających się do funkcjonowania krajowej, czy międzynarodowej gospodarki.

Czym jest przedsiębiorczość, skąd pozyskać fundusze na własną firmę oraz jak nią zarządzać, jakie są perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Celem konferencji było zaprezentowanie przez prelegentów aktualnych wyników badań naukowych, zwłaszcza empirycznych, wymiana poglądów oraz pogłębienie integracji środowiska naukowego, reprezentującego nauki o zarządzaniu, nauki ekonomiczne w szczególności z obszaru badań przedsiębiorczości, innowacyjności oraz zastosowania technologii informacyjnych w budowaniu nowoczesnej i efektywnej organizacji.

Podczas konferencji zaprezentowano koncepcję teoretyczną oraz wyniki prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej. Szczególna uwaga została zwrócona przede wszystkim w kierunku określenia roli przedsiębiorczości w rozwoju układów regionalnych.

– Udało nam się zgromadzić wybitnych specjalistów z wielu dziedzin, który zechcieli się podzielić swoją wiedzą. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty oraz wnioski z dyskusji zaowocują w najbliższej przyszłości. Rzeczowość, rzetelność i zarazem szeroki zakres wystąpień, jakie miały miejsce na naszej konferencji pokazują, jak wiele dzieje się w dziedzinie przedsiębiorczości na polskiej arenie zarówno od strony badawczej, inżynierskiej jak i akademickiej czy popularyzatorskiej. Optymizmem napawa sprawność młodych w czerpaniu doświadczeń z międzynarodowych doświadczeń. Na gruncie rzeczowej, wielostronnej współpracy, regionalny polski sektor przedsiębiorczy ma szansę wystartować w przyszłość – mówią organizatorzy.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.