Pod skrzydłami „Siarkopolu” [W najnowszym TN]

1

Tarnobrzeska „Budowlanka” będzie kształcić pracowników dla Zakładu Mechanicznego „Siarkopol”. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę w tej sprawie.

Na jej mocy w szkole powstanie klasa, której patronem będzie ta firma. – To reaktywacja działań, które były prowadzone przed laty. Uczniowie tarnobrzeskich szkół w przeszłości mieli możliwość odbywania praktyk w tutejszych zakładach przemysłowych. Sam jestem tego przykładem – w czasie nauki w technikum brałem udział w warsztatach szkolnych i miesięcznych praktykach w zakładach „Siarkopolu” – mówi Ryszard Czajkowski, dyrektor do spraw technicznych Grupy Kapitałowej „Siarkopol”, w skład której wchodzi Zakład Mechaniczny. – Liczę, że taka współpraca będzie miała miejsce także w innych obszarach. Średnia wieku pracowników naszych spółek rośnie i trzeba szukać nowych kadr. Myślę więc, że dziś tylko inicjujemy pewne działania, a w przyszłości ulegną one rozszerzeniu… (rn)

Więcej w papierowym i elektronicznym wydaniu „TN”.

Podziel się:

1 komentarz