.

Sekowanie związkowców?

1

Czy dzisiaj możliwe jest zajęcie związkowej siedziby i następnie twierdzenie, że związkowcy opluwają pracodawcę dopominając się pieniędzy dla ludzi? Czy polski kapitał bywa w stosunku do związków zawodowych nie mniej surowy niż portugalski czy niemiecki?

W liście, który otrzymałem na początku października, proszący o zachowanie swo­ich danych do wiadomości redakcji pra­cownik niżańskiej „Armatoory”, przypomi­nał mój – jak podkreślił – „hagiograficzny tekst” o dyrektorze Marcinie Miedzińskim. „Tak go pan chwalił, że nowoczesne meto­dy zarządzania u nas wprowadza i maszyny nowe kupuje. A płacą u nas słabo, bo wie­dzą, że innego przemysłu w Nisku nie ma, więc ludzie nie odejdą. Fundusz socjalny chcą zlikwidować, a teraz związkowców, co o pieniądze na fundusz walczyli, próbowali z ich siedziby wyrzucić” – pisał autor, zdaje się nieźle znający realia pracy w fabryce grzejników aluminiowych w Nisku.

Nisko Armatoora - związkowcy (I)

Przyznam, że te słowa nieco mnie zdu­miały. Dyrektor Miedziński w długiej roz­mowie o swojej ciekawej karierze zawodo­wej, którą prowadziłem z nim przed pół rokiem, nie sprawiał wrażenia osoby, której główną troską jest pognębienie działającej w jego firmie „Solidarności”.

Potwierdzenie wydarzeń w niżańskiej fabryce, które zasygnalizowano w liście do naszej redakcji, znajduje się w piśmie Za­rządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli skierowanym pod koniec września br. do prezesa zarządu Grupy Armatoora SA w Krakowie. Związ­kowcy protestują w nim przeciwko „bezpraw­nym i dyskryminacyjnym działaniom zarzą­du i administracji zakładu, polegającym na nieuprawnionym i nieuzasadnionym zajęciu i zdewastowaniu siedziby Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Armatoora Nisko SA”.

Okazuje się, że ten incydent wcale nie był początkiem sporu związkowców „Soli­darności” z kierownictwem niżańskiej fa­bryki i władzami całej Grupy Armatoora SA. Wcześniej poszło o pieniądze z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal­nych i o brak dialogu na linii pracodawca – związki zawodowe. (pn)

Więcej w aktualnym papierowym wydaniu TN, lub eTN – które można kupić tutaj: http://tyna.info.pl/produkt/etn-wydanie-elektroniczne-tygodnika-nadwislanskiego-nr-4320

Podziel się:

1 komentarz

  1. To wszystko prawda pracuję w Armatoorze i mogę to potwierdzić. Panowie z zarządu bawią się na całego a pracowników mają gdzieś