Starosta złamał prawo?

0

Ostatnia sesja Rady Powiatu Opatowskiego zakończyła się awanturą pomiędzy starostą a radnym i parlamentarzystką Prawa i Sprawiedliwości. W konsekwencji zarówno przedstawiciele klubu PiS, jak i starosta złożyli w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Tłem sporu jest publiczne ujawnienie danych pacjentki zmarłej po porodzie w opatowskim szpitalu.

Sesja Rady Powiatu w głównej mierze dotyczyła sytuacji opatowskiego szpitala, który w ostatnim czasie był „bohaterem” wielu kontrowersyjnych wydarzeń. Poseł Anna Krupka i radny Tomasz Staniek 23 sierpnia złożyli doniesienie do prokuratury, z którego wynika, że ich zdaniem, starosta opatowski mógł dopuścić się przestępstwa z artykułu 266 paragrafu 2 kk: „Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”… (jk)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Może zainteresują Cię również wpisy oznaczone podobnymi tagami:

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.