To jest pomysł! Zobacz jak wygląda regulamin połowu ryb w Jeziorze Tarnobrzeskim autorstwa czytelnika TN.

0

pobranePo naszej ubiegłotygodniowej publikacji na temat różnic w spojrzeniu na wędkowanie nad Jeziorem Tarnobrzeskim, jakie dzielą władze miasta i tutejszy oddział Polskiego Związku Wędkarskiego, dostaliśmy e-mail z propozycją, która, wydaje się, powinna zadowolić wszystkich.

 

Jego autorem jest Robert Hamer – wędkarz z ponad trzydziestoletnim stażem, a przez 6 lat prezes staszowskiego koła PZW. O tym dlaczego przygotowany przez niego regulamin wygląda tak, a nie inaczej, przeczytać można w najnowszym numerze TN.

Regulamin Łowiska Wędkarskiego nad Jeziorem Tarnobrzeskim, autorstwa R. Hamera:

1. Amatorski połów ryb jest dozwolony w wydzielonym i oznakowanym w tym celu obszarze jeziora.

2. Połów ryb odbywa się w porze dziennej godzinę przed kalendarzowym wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca.

3. Do połowu ryb uprawnione są osoby które wykupiły dzienne imienne zezwolenie i posiadają kartę wędkarską oraz inny dokument ze zdjęciem.

4. Dopuszcza się stosowanie następujących metod połowu:

. Metoda spławikowa

. Metoda gruntowa

. Spinning

. Trolling

. Metoda podlodowa

. Metoda muchowa

5. Metoda spławikowa i gruntowa jest dozwolona przy użyciu maksymalnie dwóch wędek na przynęty sztuczne i naturalne z wyłączeniem żywej ryby (żywca). Połów ryb dokonuje się w obrębie zajętego stanowiska o szerokości łącznej 10 m. Obowiązujące odległości mogą być zmniejszane tylko za zgodą innych użytkowników.

6. Metoda spinningowa jest dozwolona przy użyciu jednej wędki za pomocą sztucznych przynęt uzbrojonych w jeden haczyk lub jedną kotwiczkę do trzech ramion. Połów jest dozwolony w każdym wolnym miejscu w obrębie dopuszczonego odcinka z zachowaniem odstępów 20 m wędkarz od wędkarza. Odległość może być zmniejszona za zgodą sąsiadujących użytkowników.

7. Metoda trollingowa jest dopuszczona w sposób nie kolidujący z innymi użytkownikami wody przy użyciu jednej wędki na przynęty sztuczne.

8. Metoda podlodowa jest dopuszczona w okresach wyznaczonych przez właściciela wody kiedy pozwoli na to grubość pokrywy lodowej i będzie ogłaszana na internetowej stronie łowiska. Minimalna odległość miedzy łowiącymi wynosi 10 m. Dopuszcza się połów przy użyciu jednej wędki na przynęty sztuczne, naturalne i roślinne. Maksymalna średnica otworu w lodzie wynosi 20 cm.

9. Metoda muchowa jest dozwolona przy użyciu jednej wędki. Minimalny odstęp od innych użytkowników wynosi 20 m.

10. Dopuszcza się połów ryb z łodzi na następujących warunkach.

. Łodzie mogą się poruszać tylko w wyznaczonym i oznakowanym obszarze jeziora

. Do połowu dopuszczone są jednostki pływające zarejestrowane do amatorskiego połowu ryb i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

. Wodowanie łodzi odbywa się w jednym wyznaczonym do tego miejscu.

. Miejsce wodowania jest jedynym miejscem w którym wolno jest dobijać łowiącym do brzegów. Wyjątkiem od tego są sytuacje kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub na wezwanie uprawnionych do kontroli.

. Połów ryb z łodzi jest dozwolony tylko na zasadzie „Złów i Wypuść” (C&R)

. * Dopuszcza się krótkotrwałe przetrzymanie ryby w celu udokumentowania połowu w sposób gwarantujący jej powrót do wody w dobrej kondycji.

. Minimalna odległość od innych użytkowników wynosi 50 m i może być zmniejszona za ich zgodą.

11. Nęcenie ryb dozwolone jest tylko przy użyciu żywych zanęt zwierzęcych takich jak białe robaki lub larwy ochotki itp.

12. Wymiary, limity i okresy ochronne ryb zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli połowu innych organizmów żyjących z następującymi zmianami:

. Szczupak – limit 1 sztuka dziennie, wymiar ochronny do 50 cm i powyżej 70 cm, okres ochronny od 01.11 do -1.05

. Sandacz – 1 szt. dziennie. Wymiar ochronny od 50 cm – powyżej 70 cm. Okres ochronny od 01.11 do -1.06

. Sum – 1 szt. dziennie. Wymiar ochronny do 100 cm – powyżej 130 cm. Okres ochronny od 01.10 do 01.06

. Okoń – 5 szt. dziennie. Wymiar ochronny powyżej 30 cm

. Pozostałe gatunki – 5 kg dziennie.

13. Ryby drapieżne przeznaczone do zabrania muszą być zaraz po złowieniu uśmiercone i wpisane do rejestru połowu drukowanego na zezwoleniu.

14. Ryby niedrapieżne przeznaczone do zabrania muszą być przetrzymywane żywe w miękkich siatkach z drobnymi oczkami do momentu zakończenia połowu i opuszczenia stanowiska.

15. Limity, wymiary i okresy ochronne mogą być zmieniane w celu utrzymywania pogłowia ryb na poziomie umożliwiającym ich naturalne odtworzenie i utrzymywanie w naturalnych proporcjach oraz dobrej kondycji zdrowotnej. Aktualny regulamin jest drukowany na zezwoleniach i należy się z nim zapoznawać przed przystąpieniem do połowu.

16. Łowiący odpowiada za utrzymanie czystości w obrębie zajmowanego stanowiska połowu bez względu na stan w jakim go zastał

16. Łowiący ma obowiązek poddawania się kontroli osobom uprawnionym do czasu opuszczenia terenu jeziora. Kontroli podlegają również osoby towarzyszące, łodzie i samochody.

17. Uprawnionymi do kontroli jest: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Przyrody oraz osoby upoważnione przez właściciela łowiska.

18. Ceny zezwoleń:

. Osoby pełnoletnie – 20 zł

. Młodzież od 14 do 18 roku życia – A – 20 zł z prawem zabierania ryb w ramach obowiązujących limitów. B – 10 zł bez prawa zabierania ryb

. Dzieci do 14 roku życia mogą dokonywać połowu tylko w asyście pełnoletnich opiekunów odpowiadających za ich bezpieczeństwo którzy wykupili pozwolenie, w ramach ich stanowiska i obowiązującego limitu ryb.

19. Po zakończeniu łowienia zezwolenia należy zwrócić osobie je wystawiającej i okazać ryby zabierane z łowiska.

20. Zasady nie określone w regulaminie reguluje Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Rybactwie Śródlądowym ze zmianami.

21. Nie przestrzeganie regulaminu łowiska skutkuje oprócz sankcji przewidzianych prawem wpisanie na listę osób którym nie będą wydawane zezwolenia.

22. Wszelkie naruszenia regulaminu należy zgłaszać uprawnionym do kontroli osobiście lub telefonicznie pod nr …

* Dokumentowanie połowu może się odbywać na następujących zasadach.

Ryba po doholowaniu musi być w pierwszej kolejności pozbawiona przynęty.

Dopuszcza się jej krótkotrwałe przetrzymywanie albo w dużym podbieraku z drobnymi oczkami zanurzonym w wodzie, lub na specjalistycznych matach nie uszkadzających śluzu.

Sprzęt do utrwalania połowu powinien być przygotowany przed połowem aby skrócić wszelkie czynności do niezbędnego minimum.

Zabrania się używania gripów do podbierania ryb

Wypuszczanie ryb powinno się odbywać w sposób widoczny z najbliższego brzegu.

Może zainteresują Cię również wpisy oznaczone podobnymi tagami:

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.