Chcą działać wspólnie, otrzymali dotacje

0

Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców, zorganizowanie warsztatów twórczych i łączących pokolenia, propagowanie pszczelarstwa, sprzątanie lasów i Wisły – takie między innymi inicjatywy zgłoszone zostały do kolejnej edycji programu “Działaj Lokalnie”. Najlepsze nagrodzono dotacjami. Pieniądze nie są duże, ale nie one są w tym przypadku najważniejsze. Istotniejsza jest aktywizacja środowiska i wspólne działanie.

Do tegorocznej edycji programu zgłoszone zostały 22 inicjatywy, przygotowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatów sandomierskiego i opatowskiego. Wnioski grantowe zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 14 otrzymało dofinansowanie.

Uroczyste podpisanie umów z ich autorami odbyło się w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Share.

Comments are closed.