…absurd do potęgi

0

Czytelniczka ma niedaleko domu hektar zakrzaczonych łąk. W przyszłości chciałaby z mężem doprowadzić teren do stanu pierwotnego, ale boi się, że opłaty za wycięcie drzew i krzewów będą znacznie większe od spodziewanych zysków, czyli dopłat bezpośrednich z agencji rolnej. Wójt gminy Jarocin uważa, że środowiska ekologów stworzyły…

Od 28 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które określają kompetencję poszczególnych organów w zakresie wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. W przypadku terenów prywatnych decyzję o wycince podejmuje wójt, burmistrz albo prezydent, starosta wydaje decyzje w przypadku gruntów gminnych. Jeśli usuwane są drzewa z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, to o wycince decyduje wojewódzki konserwator zabytków (jak w przypadku Parku Miejskiego w Nisku, gdzie minionej zimy doszło do dużej wycinki pielęgnacyjnej drzew)… (pn)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Share.

Comments are closed.