ARP S.A. dołoży do budowy parkingów w Nowej Dębie

0

Kwotą 200 tysięcy złotych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dofinansuje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych w podstrefie Nowa Dęba w ramach współpracy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z samorządem Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Inwestycja jest częścią projektu związanego z poprawą infrastruktury drogowej Gminy Nowa Dęba. Projekt został objęty dofinansowaniem z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych na realizację modernizacji i rozbudowy dróg w nowodębskiej podstrefie.

Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WMS sp. z o.o. z Sandomierza. Projekt przewiduje m.in. wymianę nawierzchni, budowę chodników dla pieszych, zatok postojowych, parkingów, odwodnienie nawierzchni oraz instalację oświetlenia ulicznego. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 15 października.

2 września podpisano Porozumienie o warunkach udzielenia przedmiotowego dofinansowania. W imieniu Miasta i Gminy Nowa Dęba porozumienie podpisał burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon a ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Adam Kuśnierz, dyrektor tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie przez strony wzajemnych zasad i warunków partycypowania w kosztach inwestycji polegającej na rozbudowie dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – podstrefa Nowa Dęba.

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 6 odcinków pasa drogowego o łącznej długości 3445,70 m.

ARP S.A. udzieliła tu 13 zezwoleń na działalność gospodarczą dla 6 przedsiębiorców, którzy zainwestowali blisko 93 mln zł i zatrudniają łącznie 1142 pracowników – podsumowuje Adam Kuśnierz. – Porozumienie to jest wyrazem dobrej współpracy pomiędzy miastem Nowa Dęba a ARP S.A. Z naszej perspektywy działania związane z poprawą infrastruktury są szczególnie istotne w kwestii związanej z poprawą warunków do inwestowania w nowodębskiej podstrefie TSSE.

Share.

Comments are closed.