Bank Spółdzielczy w Grębowie upada !

0

Zarząd Komisaryczny Banku Spółdzielczego w Grębowie, powołany 9 lipca przez Komisję Nadzoru Finansowego, stwierdził, że nie ma szans na uratowanie banku, a jedynym sposobem odzyskania przez mieszkańców pieniędzy jest wniosek o upadłość i wypłata środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. KNF opublikowało w tej sprawie specjalny komunikat.

W komunikacie KNF napisano m.in.: “Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 12 lipca 2019 r. działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie (BS w Grębowie, Bank) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego Banku./../ Zawieszenie działalności BS w Grębowie oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości jest konsekwencją stwierdzenia okoliczności, w której z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on wobec deponentów swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków objętych ochroną gwarancyjną…”

KNF powiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że w jej ocenie, Bank Spółdzielczy w Grębowie jest zagrożony upadłością i brak jest przesłanek wskazujących, że działania nadzorcze lub działania tego podmiotu pozwolą we właściwym czasie usunąć to zagrożenie. “…Z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej Bank Spółdzielczy Grębowie nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów”. Z ustaleń Zarządu Komisarycznego wynika, że wartość środków gwarantowanych zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Grębowie wynosiła 27 766 000 złotych.

Zgodnie z ustawą o BFG, wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane przez fundusz w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości banku. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów są dostępne w serwisie internetowym BFG.

Share.

Comments are closed.