reklama
Baranów Sandomierski. Zapowiedzieli przełom w kwestii map zagrożenia powodziowego i polderów [zdjęcia] - Tygodnik Nadwiślański
poniedziałek, 3 października
reklama

Baranów Sandomierski. Zapowiedzieli przełom w kwestii map zagrożenia powodziowego i polderów [zdjęcia]

2

Mapy zagrożenia powodziowego i plany budowy polderów zalewowych na terenie gmin położonych nad Wisłą, pomiędzy Krakowem, a Zawichostem, zostaną zaktualizowane. Mają uwzględniać rzeczywisty stan inwestycji na terenach uznanych obecnie za „zalewowe”, a także rozbudowę umocnień przeciwpowodziowych na tych terenach. Studium wykonalności dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych ma być dokładnie konsultowane z samorządami.

Informacje o fundamentalnych z punktu widzenia samorządów naszego regionu zmianach przekazali w Baranowie Sandomierskim wiceminister infrastruktury Rafał Weber i prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zmiana podejścia Wód Polskich to w dużej mierze efekt rozmów z samorządowcami, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu. Ich efektem było powołanie specjalnego zespołu, podczas prac którego uświadomiono Wodom Polskim, jak destrukcyjny wpływ na gospodarkę regionu mają obecne mapy zagrożenia powodziowego i jak dalekie od realności są aktualnie proponowane rozwiązania. Duża rolę w wprowadzeniu nowych rozwiązań odegrali też parlamentarzyści z regionu – posłowie Marek Kwitek, Krzysztof Lipiec, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec i Krzysztof Sobolewski.

– Opracowanie studium wykonalności rozpocznie się niebawem, gdy tylko ogłosimy i rozstrzygniemy przetarg na jego wykonanie. Wszelkie planowane rozwiązania będą konsultowane z samorządami i sprawdzane na miejscu – zapowiedział Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Kolejną nowością, zapowiedzianą przez ministra Rafała Webera, będą zmiany legislacyjne, umożliwiające aktualizowanie map zagrożenia powodziowego na bieżąco, w miarę kończenia kolejnych inwestycji zabezpieczających przed powodzią. Dotąd aktualizacje były prowadzone raz na 6 lat.

Więcej w najbliższym papierowym wydaniu „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

fot.Bogdan Myśliwiec

2 komentarze

  1. sandomierzanin na

    mam takie pytanie dlaczego tygodnik nadwislanski nie uzywa nazewnictwa rejon wisly sandomierskiej?