Będzie nowa placówka dla osób niepełnosprawnych? Powiat złożył wniosek - Tygodnik Nadwiślański
Reklama

Będzie nowa placówka dla osób niepełnosprawnych? Powiat złożył wniosek

0

Środowiskowy Dom Samopomocy ma powstać w Klimontowie. Władze powiatu złożyły wniosek w tej sprawie do wojewody świętokrzyskiego.  

Placówka ma się mieścić w pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez szkołę średnią. Ma być przeznaczona dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.

Jej utworzenie oznaczać będzie możliwość kontynuowania opieki i rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji “Szlachetne Anioły”. W drugiej części budynku prowadzi ona przedszkole, podstawówkę i szkołę specjalną przysposabiająca do pracy. Udziela wsparcia osobom do 24. roku życia.

ŚDS ma działać od poniedziałku do piątku. Uczestnicy będą mieli zapewniony dowóz, wyżywienie oraz fachową opiekę. Jak podkreślają władze powiatu, utworzenie domu to również  nowe miejsca pracy.

Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia opiewa na ponad 2 mln zł. Po otrzymaniu decyzji od wojewody starostwo ogłosi konkurs na prowadzenie placówki.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.