Biskup sandomierski: pogrzeby tylko na cmentarzu, może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięcioro żałobników - Tygodnik Nadwiślański
REKLAMA

Biskup sandomierski: pogrzeby tylko na cmentarzu, może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięcioro żałobników

0

Nowe zarządzenia dotyczące nabożeństw, uroczystości religijnych i sakramentów wydał w czwartek biskup Krzysztof Nitkiewicz.

Dekret biskupa sandomierskiego ma związek z ostatnimi zarządzeniami władz państwowych. Jego zalecenia wynikają również –  jak informuje diecezjalny komunikat   – z doświadczeń zebranych przez duszpasterzy w czasie epidemii.

Ordynariusz  przypomina, że w nabożeństwach może brać udział  maksymalnie pięć osób, nie licząc tych koniecznych do posługi liturgicznej. “Jeśli chodzi o mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną” – informuje biskup Krzysztof Nitkiewicz.

Wytyczne dotyczą również organizacji pogrzebów. Zgodnie z rządowymi zarządzeniami może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięcioro żałobników. Ceremonie zostały ograniczone do cmentarza, czyli złożenia ciała w grobie. Jeśli okoliczności na to pozwalają, można poprzedzić je procesją od bramy cmentarnej do grobu. Rodzina zmarłego może ustalić datę mszy św. żałobnej, w której także obowiązują ograniczenia dotyczące liczby  osób.

Biskup odnosi się do kwestii spowiedzi. Wierni, którzy chcą do niej przystąpić, mogą to zrobić  po wcześniejszym umówieniu się z księdzem. W tym celu, na  tablicy ogłoszeń i stronach internetowych parafii zostanie podany specjalny numer telefonu. Dekret przypomina, że do odbycia spowiedzi wymagana jest osobista obecność wiernego (nie można spowiadać się przez telefon lub internet).

“Spowiedź powinna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości albo w dezynfekowanych po każdej osobie konfesjonałach, lub na otwartym powietrzu, przestrzegając zawsze tajemnicy spowiedzi, prywatności wiernego i wymogów sanitarnych ” – czytamy w dekrecie.

Kwestie liturgiczne i organizacyjne dotyczące Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych zostaną określone osobnym dekretem.

Udostępnij

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.