Bóbr na celowniku

0

Sprawa, o której piszemy, jest dla mieszkańców miast marginalna, wręcz niszowa. Jednak dla rolników i hodowców ryb szkody wyrządzane w uprawach przez ptaki, zwierzynę łowną oraz bobry stanowią wciąż wielki problem.

Dokładnie przed rokiem posłowie znowelizowali Prawo łowieckie, m.in. zmieniając sposób szacowania szkód i wypłat odszkodowań. 1 stycznia 2018 r. ma powstać fundusz odszkodowawczy, natomiast szacowaniem strat mają się zająć komisje przy wojewodzie. Ważne, że wniosek o odszkodowanie można będzie złożyć do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który niezwłocznie przekaże go do właściwego urzędu wojewódzkiego. Posłowie przygotowujący nowelizację wskazywali, że powstanie funduszu i przekazanie wojewodzie nowych kompetencji ma być korzystniejsze dla rolników. Obecnie to koła łowieckie odpowiadają za szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań, co wywołuje skargi rolników na niskie wyceny. Jak informuje Polski Związek Łowiecki, w 2016 r. myśliwi wypłacili rolnikom 65 mln zł.

POSTULATY ROLNIKÓW

Właśnie w sprawie szkód i odszkodowań doszło w Nisku do spotkania rolników z okolicznych gmin z posłem Mieczysławem Miazgą z sejmowej komisji rolnictwa i komisji ochrony środowiska, któremu towarzyszyli przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolniczej, wojewody podkarpackiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, kół łowieckich działających na terenie powiatu i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Piotr Najda omówił zmiany, jakie mają obowiązywać w Prawie łowieckim. Podczas blisko trzygodzinnej dyskusji wypracowano wnioski, które zostaną skierowane do właściwych instytucji państwowych. Najważniejsze dotyczą otrzymywania przez koła łowieckie upoważnień z RDOŚ w Rzeszowie do odstrzału bobrów już we wrześniu, wystąpienia do RDOŚ w Lublinie o wydanie zarządzenia dotyczącego wykonania odstrzału redukcyjnego bobrów, refundacji przez Skarb Państwa szkód wyrządzonych w infrastrukturze drogowej i urządzeniach wodnych przez bobry, stworzenia możliwości ubezpieczenia upraw rolnych od szkód łowieckich, uproszczenia procedury zgłaszania kołom łowieckim szkód powodowanych przez zwierzynę oraz zwiększenia współpracy pomiędzy kołami łowieckimi a rolnikami… (pn)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.