Boże, niech nie pada!

0

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Podkarpaciu. W opublikowanej właśnie informacji NIK stwierdza, że stan techniczny budowli przeciwpowodziowych w województwie nie stanowi wystarczającej ochrony przed wielką wodą.

W maju, czerwcu i sierpniu 2010 r. na terenie Polski wystąpiły powodzie, które dotknęły 14 województw, w tym podkarpackie. W 811 gminach poszkodowanych zostało 70 tys. rodzin. Straty spowodowane powodzią oszacowano na ok. 12,5 mld zł. Według MSWiA na usuwanie skutków kataklizmu przeznaczono z budżetu państwa ponad 2 mld zł. Znaczące środki finansowe (368 mln zł) przekazano na naprawę zniszczonych wałów przeciwpowodziowych… (pn)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.