Brewiarz ks. Ignacego Skorupki w Domu Długosza. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu na stulecie Bitwy Warszawskiej

0

Sandomierskie Muzeum Diecezjalne przygotowało z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej prezentację wyjątkowej pamiątki.

W Domu Długosza można zobaczyć brewiarz ks. Ignacego Skorupki z autografem: „Ks. Skorupka z Warszawy”. Został on ofiarowany do muzealnych zbiorów przez ks. Jana Wiśniewskiego. Wcześniej przechowywany był w „Muzeum pamiątek narodowych”, które ks. Wiśniewski urządził na piętrze plebanii w Borkowicach, gdzie był proboszczem od 1913 roku do swojej śmierci w 1943 roku

Na jednej z kart ofiarodawca pozostawił następującą adnotację: „Część brewiarza Księdza Ignacego Skorupki, bohatera narodowego poległego 15 VIII 1920 r. pod Radzyminem w obronie stolicy i Polski, otrzymałem 14 XII 1934 r. od jego przyjaciela i mojego ks. Mieczysława Węglewicza, radomianina, byłego profesora Seminarium Warszawskiego, prefekta szkół, zaś obecnie Kanonika Kapituły Warszawskiej. Jest to wielka pamiątka narodowa”.

fot. Muzeum Diecezjalne-Dom Długosza w Sandomierzu

Share.

Comments are closed.