Burmistrz Koprzywnicy bez wotum zaufania

0

Aleksandra Klubińska, burmistrz Koprzywnicy nie otrzymała wotum zaufania. Radni udzielili jej natomiast, i to jednogłośnie, absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego  budżetu. 

Przeciwko udzieleniu burmistrz Klubińskiej wotum zaufania głosowało dziewięcioro radnych, za było pięć  osób. Głosowanie poprzedziła debata nad “Raportem o stanie gminy Koprzywnica”.

W sytuacji nieudzielenia burmistrzowi i wójtowi wotum zaufania, ustawodawca daje radzie gminy możliwość – po spełnieniu określonych przepisami prawa przesłanek – zainicjowania procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta czy  burmistrza. Aby jednak można było je ogłosić, gospodarz gminy musi zostać bez wotum zaufania w dwóch kolejnych latach.

Share.

Comments are closed.