---
Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć obronił pracę doktorską - Tygodnik Nadwiślański

Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć obronił pracę doktorską

1

Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów, obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewód doktorski włodarza grodu nad Czarną wszczęty został w kwietniu 2019 roku. Leszek Kopeć przygotował pracę pt. “Narzędzia, uwarunkowania i skuteczność marketingu terytorialnego w Polsce (na przykładzie Miasta i Gminy Staszów)”. Jej promotorem był prof. Robert Wiszniowski, a promotorem pomocniczym dr Kamil Glinka. Rozprawa została złożona przyjęta na uczelni i dopuszczona do publicznej obrony początkiem lutego tego roku. Obrona w trybie zdalnym odbyła się miesiąc później i zakończyła się pomyślnie.

Sam burmistrz wstrzymuje się na razie od komentarzy na ten temat, tłumacząc, że oczekuje na oficjalne nadanie mu stopnia doktora, którego termin ciągle jeszcze nie został ustalony.

Fot. R. Staszewski

burmistrz leszek kopeć doktor

Udostępnij

Jeden komentarz

Zostaw odpowiedź