Burmistrz zwolnił dyrektora

0

Burmistrz Sandomierza MAREK BRONKOWSKI zwolnił w trybie dyscyplinarnym dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu JANUSZA CHABLA (na zdjęciu). Sprawę ostatecznie rozstrzygnie sąd, bo dyrektor złożył pozew o przywrócenie do pracy.

Po jesiennych wyborach i zmianie władzy w Sandomierzu, mówiło się, że jedną z ofiar nowej miotły może być właśnie szef MOSiR-u. Jednak tygodnie upływały i wydawało się, że akurat na tym stanowisku do zmian nie dojdzie, szczególnie że Janusz Chabel kierował tą jednostką 11 lat. Dlatego  zaskoczeniem  dla  wszystkich  był  niespodziewany  krok  burmistrza,  który  w  ostatnią  środę  kwietnia w trybie dyscyplinarnym i natychmiastowym odwołał go ze stanowiska dyrektora MOSiR-u.

– Moja  decyzja  była  następstwem  pisma  od  wojewody, w  którym  zostałem  poinformowany  o  ewentualnym  naruszeniu przez pana Janusza Chabla przepisów prawa. Chodzi o  zakaz  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  kierownika  jednostki  samorządowej.  Po  wnikliwym  zbadaniu tej sprawy, a także zasięgnięciu opinii miejskich prawników, potwierdziły się informacje wojewody i musiałem odwołać go ze stanowiska – mówi burmistrz.

W  piśmie  od  wojewody  czytamy,  że  2  kwietnia  drogą elektroniczną wpłynęło do niej pismo (podpis nieczytelny), w którym nadawca informuje o naruszeniu przez dyrektora MOSiR–u ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jednocześnie wojewoda przytacza przepis, w myśl którego właściwy organ, czyli w tym przypadku burmistrz, powinien odwołać taką osobę ze stanowiska lub rozwiązać z nią umowę o pracę najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, kiedy otrzymał takie informacje. Decyzję w tej sprawie pozostawiła jednak burmistrzowi.

Z wyjaśnień Urzędu Miejskiego wynika, że w latach 1998-2011 Janusz Chabel, wówczas już dyrektor MOSiR-u, prowadził działalność gospodarczą. Działalność ta miała dotyczyć między innymi organizacji i prowadzenia imprez rekreacyjno – turystycznych oraz organizacji letniego i zimowego wypoczynku, a także działalności promocyjnej i marketingowej.

 – W oświadczeniach majątkowych byłego już dyrektora z tamtego okresu w rubryce dotyczącej prowadzenie działalności gospodarczej widnieje zapis „nie dotyczy”, lub „działalność zawieszona”. W mojej ocenia obie informacje są niezgodne ze stanem faktycznym, bo decyzja o wyrejestrowaniu działalności została wydana dopiero w listopadzie 2011 roku – dodaje burmistrz.

Gospodarz miasta zapewnia jednocześnie, że osobiście nic nie ma do odwołanego dyrektora i był zadowolony z jego pracy.  Niemniej  jednak  po  uzyskaniu  tych  informacji  nie miał innego wyjścia, jak tylko zwolnienie dyrektora z piastowanego stanowiska, i to w trybie dyscyplinarnym. W jego przekonaniu  sprawa  ta  powinna  zostać  wyjaśniona  dużo wcześniej – jak tylko tego typu zapisy pojawiły się w oświadczeniu majątkowym dyrektora. To na burmistrzu spoczywa ocena oświadczeń majątkowych podległych mu kierowników jednostek organizacyjnych. Burmistrz zapowiada, że teraz będzie bacznie weryfikował oświadczenia majątkowe wszystkich podległych mu kierowników. (…)

Józef Żuk

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Share.

Comments are closed.