Przeglądanie: Religia

Sprofanowano czy nie

Pozostałości po zlikwidowanych grobach z cmentarza w Chobrzanach wywieziono jak…

Madonna Rozwadowska

W  najbliższą niedzielę,  25  maja  2014  r.,  spełnią  się  wieloletnie…