Cisza nad wyrobiskiem

1

W październiku zeszłego roku odbyło się spotkanie świętokrzyskich samorządowców i parlamentarzystów na temat przyszłości wyrobiska po byłej kopalni siarki w  Piasecznie (Gm. Łoniów). Ustalono, że posłowie podejmą inicjatywę dotyczącą zmiany ustawy, która pozwoliłaby finansować przez państwo pompowanie wody w wyrobisku.

O  sytuacji  wyrobiska  w  Piasecznie pisaliśmy już tak wiele, że nie ma sensu  się  powtarzać.  Niemniej  jednak październikowe spotkanie w Łoniowie w sprawie przyszłości wyrobiska i zagrożonych terenów (jeśli woda przestanie być pompowana, to kilkunastu okolicznym miejscowościom grozi podtopienie lub  zalanie),  z  wielu  wcześniej  zorganizowanych,  wydawało  się  najbardziej konkretne.

Jego  efektem,  po  długich dyskusjach,  było  ustalenie,  że  grupa świętokrzyskich  parlamentarzystów, ponad podziałami partyjnymi, wspólnie złoży do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy „O dotacji dla niektórych  podmiotów  gospodarczych”. W  ustawie  tej  zapisanych  jest  kilka podmiotów,  takich  jak  chociażby  byłe kopalnie w Wieliczce czy Bochni, których  utrzymanie  i  zabezpieczenie  jest finansowane z budżetu państwa.

I chodzi o to, aby do listy tej dopisać również byłą kopalnię siarki w Piasecznie. Tempo prac legislacyjnych przy zmianie tej ustawy jest o tyle istotne, że wraz z końcem tego roku kończy się finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pompowania wody w wyrobisku do bezpiecznej rzędnej.

Wynika z tego, że jeśli wspomniana ustawa nie zostanie znowelizowana na czas, albo nie znajdzie się inne źródło finansowania, to pompy staną, a poziom wody w wyrobisku zacznie szybko rosnąć, zagrażając okolicznym  polom  i  budynkom.  Mowa jest o kwocie 3,5 – 4 mln zł rocznie.

 – Cały czas śledzę tę sprawę i mam kontakt z parlamentarzystami, którzy byli obecni na tym ubiegłorocznym spotkaniu. Naciskam ich, aby przyspieszyli swoje działania i myślę, że w najbliższym czasie będą już jakieś konkrety – mówi Andrzej Swajda, sekretarz Urzędu Gminy w Łoniowie i radny sejmiku świętokrzyskiego. (…)

Józef Żuk

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Share.

1 komentarz