Degradacja miasta?

0

Wszystko wskazuje, że Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem może zostać przeniesiony do pobliskiego Ulanowa. Decyzja zależy od nowego komendanta powiatowego. W 2012 roku przez nasz region przeszła fala restrukturyzująca sieć wielu instytucji państwowych, w tym posterunków policji. Pomimo licznych protestów samorządowców i przedstawicieli środowisk lokalnych, szczególnie z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich po obu stronach Wisły, likwidacji uległo wtedy wiele małych posterunków.

Wielokrotnie na łamach „TN” pisaliśmy o przebiegu tej akcji, podkreślając uzasadnione obawy społeczne o stan bezpieczeństwa i ładu publicznego, choćby wskutek ograniczenia patroli. W  2012  r.  w  strukturze  organizacyjnej  Powiatowej Komendy  Policji  w  Nisku  znalazł  się  Komisariat  Policji w Rudniku na Sanem z zespołami prewencji w Rudniku, Ulanowie i Krzeszowie. Oprócz tego na terenie KKP Nisko funkcjonowały posterunki w Jeżowem i Harasiukach oraz zespół prewencji w Jarocinie. Już wtedy głośno mówiło się o potrzebie budowy w Rudniku nowej siedziby policji. W końcu wypadało, by kilkunastu funkcjonariuszy przestało się gnieździć w wynajmowanym lokalu obok sklepu meblowego.

Finał burzliwej dyskusji o budowie nowej siedziby komisariatu rozegrał się przed rokiem podczas sesji rudnickiej Rady Miejskiej. Spór polegał na tym, że radni byli za budową, ale część z nich uważała, że ze strony miasta wystarczy darowanie policji działki w centrum miasta, i że nie należy wspierać budowy jeszcze milionem złotych z budżetu gminy. O zaakceptowanie propozycji wsparcia finansowego apelowali do radnych komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, podinspektor Grzegorz Okleja (na zdjęciu), oraz burmistrz Waldemar Grochowski, który negocjował wcześniej z MSW procedurę współfinansowania budowy komisariatu.

Radni opozycji dwukrotnie, w marcu i kwietniu 2014 r., próbowali przekonać większość w radzie o niecelowości tego wydatku, mocno obciążającego – ich zdaniem – gminną kasę. I dwukrotnie przegrali głosowanie. Większość w radzie zdecydowała o współfinansowaniu.

Tymczasem w trybie nadzoru Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Rzeszowie  stwierdziła nieważność uchwały z 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem. „Podjęcie powyższej uchwały bez równoczesnego wskazania źródeł, z których zostaną one pokryte, w istotny sposób narusza postanowienia art. 58 ust. 1  ustawy  o  samorządzie  gminnym.  Biorąc  powyższe  pod uwagę Kolegium stwierdza nieważność uchwały w całości” – napisano w uzasadnieniu RIO. (…)

Piotr Niemiec

Więcej w papierowym wydaniu “TN”.

Share.

Comments are closed.