Dekret Biskupa Sandomierskiego o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

0

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, w związku ze zniesieniem przez rząd od 30 maja limitu liczby wiernych w kościołach, wydał dekret, w którym od 1 czerwca zniósł dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Jednocześnie udzielił jej niektórym grupom wiernych.

Zobacz także:
– Trwa KONKURS na Dzień Dziecka ‘’Uśmiech Dziecka”
– Rozczytany Dzień Dziecka w Tarnobrzegu. Bajki czytają Dariusz Bożek i inni mieszkańcy miasta [wideo]

Treść dekretu:

DEKRET
o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

W Najświętszej Eucharystii, która urzeczywistnia Komunię z Bogiem i jedność Ludu Bożego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy (por. PO 5, KKK 1325).

Dlatego przyjmując z radością zniesienie ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby uczestników liturgii odprawianej wewnątrz świątyni, postanawiam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane, udzielona 12 marca br. i przedłużona 21 marca, obowiązuje jedynie do dnia 31 maja br. włącznie.

Jednocześnie udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br.

Wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

Księża Proboszczowie i Rektorzy kościołów dołożą wszelkich starań, aby zasady te zostały zachowane. Powinni jednocześnie zachęcić wiernych do pełnego uczestnictwa we Mszy św., organizując – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – adoracje oraz inne formy kultu Jezusa Eucharystycznego.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sandomierz, 29 maja 2020 r.

Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
ks. Roman Janiec

Share.

Comments are closed.