Dla lepszego startu przedszkolaków. FE wyrównują szanse - Tygodnik Nadwiślański
środa, 30 listopada
reklama

Dla lepszego startu przedszkolaków. FE wyrównują szanse

0

Środki unijne pomagają w przełamywaniu barier. Aby zapewnić najmłodszym dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowane są projekty stawiające na rozwój specjalistycznych placówek.

Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy od przeszło ćwierćwiecza przeciwdziała wykluczeniu osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tych małych i dużych, a także ich rodzin. Dzięki unijnemu wsparciu w 2017 r. stowarzyszenie powołało do życia pierwsze przedszkole terapeutyczne w Dębicy – Niepubliczne Przedszkole im. ks. Stanisława Fiołka. W 2020 roku kolejny raz sięgnęło po środki unijne na stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tak powstała kolejna filia. Obie placówki zapewniają opiekę dla 24 maluchów borykających się m.in. z autyzmem, wadami wzroku, niepełnosprawnością intelektualną czy sprzężoną. Uczęszczają do nich dzieci z różnych stron Podkarpacia. W placówce nie obowiązuje rejonizacja, jest miejsce dla każdego malucha w potrzebie.

Przestrzeń bezpieczna
Czym przedszkole terapeutyczne różni się od typowej placówki? – Przede wszystkim liczebnością grup. Tworzy je maksymalnie piątka dzieci, którym opiekę zapewniają nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel współorganizujący. Dzięki temu doskonale znamy naszych podopiecznych i ich rodziców, tworzymy małą społeczność. Tworzymy miejsce, w którym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą czuć się w pełni akceptowane. To ważne, ponieważ maluch musi czuć się dobrze, by móc się harmonijnie rozwijać – wyjaśnia dyrektorka Przedszkola Terapeutycznego w Dębicy Justyna Małek.

Przedszkole terapeutyczne przygotowuje dzieci do podjęcia dalszej edukacji w szkole podstawowej na miarę ich możliwości. Ale nie tylko. Przygotowuje maluchy do samodzielnego życia.

Wpajamy umiejętności społeczne i samoobsługowe, które pozwalają odciążyć dorosłych. Każde dziecko przychodzi do nas z orzeczeniem i diagnozą poszczególnych zdolności, więc wiemy, na jakim poziomie funkcjonuje i czego potrzebuje, by nabyć nowych kompetencji. Podczas pracy z maluchem niekiedy ujawniają się dodatkowe niepełnosprawności, więc stale dostosowujemy metody i formy pracy do ich potrzeb. Poprzez ćwiczenia usprawniamy motorykę, komunikację, percepcję, pamięć czy uwagę. Pracujemy nad integracją sensoryczną, prowadzimy masaże, kinesiotaping, terapię ręki czy stosujemy metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji. Podczas sensoplastyki wykorzystujemy naturalne produkty, które pozwalają dzieciom doświadczać faktur, struktur, zapachów. Mogą ich nawet posmakować, co zapewnia stymulację zmysłów i dobrą zabawę – opowiada Justyna Małek.

Unijne wsparcie
Fundusze Europejskie przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia. Powstały bezpieczne, miękkie podłogi uzupełnione o interaktywny dywan. Kupiono projektory, pomoce pedagogiczne wykonane z naturalnych materiałów, zadbano o potrzebne do terapii przybory papiernicze dla każdego dziecka na cały rok. Salę doświadczania świata wyposażono w specjalistyczne meble. Każda z sal dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dzieci, wolna od rozpraszających bodźców, przyjazna i bezpieczna.
Środki unijne przeznaczono także za zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Opiekę dzieciom zapewnia 11 specjalistów. Są to m.in. oligofreno-, surdo- i tyflopedagog, fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta autyzmu, neurologopeda. Placówka współpracuje także z dogo- i hipoterapeutą. – Nasi opiekunowie to ludzie z pasją. Każdy z nas kończył po 3 kierunki studiów, mamy do 5 różnych specjalizacji. Tego wymaga nasza placówka. Musimy być przygotowani na każde dziecko, które do nas przyjdzie, dlatego inwestujemy w wiedzę i umiejętności – mówi dyrektorka przedszkola.

Bez środków unijnych otworzenie tego typu placówki nie byłoby możliwe. Aby mogła funkcjonować na niezbędnym, wysokim poziomie, potrzeba sporego wkładu finansowego. Fundusze Europejskie pozwoliły nam zbudować wspaniałą bazę dydaktycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – zaznacza J. Małek.

 

Skąd wziąć dofinansowanie?

Informacje o naborach i konkursach znajdziesz na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Aleksandra Nowotyńska

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.