reklama
reklama
Dlaczego edukacja dla bezpieczeństwa to tak istotny przedmiot? - Tygodnik Nadwiślański
czwartek, 6 października
reklama

Dlaczego edukacja dla bezpieczeństwa to tak istotny przedmiot?

0

Najważniejszym zadaniem szkoły jest edukowanie młodych osób tak, by zdobywały one kompleksową wiedzę i posiadały dzięki temu wszechstronne umiejętności. Nic więc dziwnego, że oprócz zgłębiania tajników matematyki i nauk ścisłych, porozumiewania się w językach obcych oraz pracy nad sprawnością fizyczną zadbano również o to, by uczniowie dowiedzieli się jak identyfikować rozmaite zagrożenia oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić. W tym celu w podstawie programowej znalazł się przedmiot, którym jest edukacja dla bezpieczeństwa.

Edukacja dla bezpieczeństwa – czemu służą te zajęcia?

Głównym założeniem jest dokładanie wszelkich starań ku temu, by kształcić osoby świadome tego, z jakimi zagrożeniami ludzie mierzą się nie tylko na co dzień, ale także w wyjątkowych sytuacjach. Równie istotną rolę odgrywa przekazywanie tego, jak sobie z nimi radzić. Zajęcia koncentrują się na bezpieczeństwie zarówno jednostki, jak i całego państwa. Poruszana jest tematyka związana z wypadkami oraz obrażeniami i urazami, których można doznać w ich następstwie, ogromną rolę odgrywa także nauka pierwszej pomocy łącząca teorię i praktykę.

Bardzo często lekcje stają się okazją do spotkania z policjantami czy przedstawicielami służby zdrowia, którzy w ramach wykładu dzielą się z młodzieżą swoim doświadczeniem i wiedzą, inspirując do bycia świadomymi obywatelami troszczącymi się o dobro swoje oraz innych. Efektem uczęszczania na zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa jest dysponowanie wysoką świadomością zagrożeń różnego rodzaju, znajomością mechanizmów związanych z działaniem w sytuacjach kryzysowych, a także posiadanie zdolności dokonania podstawowej oceny stanu zdrowia, doznanych uszkodzeń ciała oraz udzielenia pierwszej pomocy w chwilach zagrożenia życia.

Podręcznik głównym źródłem wiedzy

Jeśli chodzi o niezbędne pomoce dydaktyczne służące do nauki tego przedmiotu, kluczową rolę odgrywa zestaw złożony z książki i zeszytu ćwiczeń. Wśród podręczników do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa można wyróżnić te dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, które skonstruowano tak, by dostosować rodzaj przekazywanych informacji do odbiorców. Nie brakuje w nich grafik, wykresów, tabel i innych elementów, które ułatwiają zapamiętywanie istotnych treści.

Największą popularnością cieszą się publikacje następujących wydawnictw:

  • WSiP,
  • Operon,
  • Nowa Era.

Warto podkreślić, że są one ogólnodostępne i można nabyć je w atrakcyjnej cenie. Ciekawym urozmaiceniem są płyty zawierające materiały multimedialne, które także służą do nauki.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.