Do końca listopada zostaną zrealizowane 3 inwestycje drogowe w Powiecie Sandomierskim - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 2 lipca
reklama

Do końca listopada zostaną zrealizowane 3 inwestycje drogowe w Powiecie Sandomierskim

0

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Sandomierski realizuje obecnie trzy inwestycje drogowe.

Pierwszą z nich jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szczytniki na odcinku 946,0 mb. Zakres robót obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami, obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem, przebudowie 60 zjazdów, 1 skrzyżowania oraz montażu 15 nowych tablic znaków drogowych. Całkowity koszt inwestycji to  431 173,72 zł.

Kolejna inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pęchów na odcinku 793,0 mb. Droga otrzyma nową nawierzchnię z obustronnym utwardzeniem  poboczy, przebudowie 13 zjazdów i 2 skrzyżowań, a także przebudowie przepustu, odtworzeniu i wzmocnieniu rowów drogowych i skarp, montażu 23 nowych tablic znaków drogowych oraz ustawieniu barier ochronnych o długości 80,0 m. Całkowity koszt inwestycji:  548 646,30 zł

Remont drogi powiatowej prowadzony jest także w Chobrzanach (na odcinku 990,0 mb). Prowadzone na niej prace maja na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami, obustronnym utwardzeniu poboczy, przebudowie 67 zjazdów i 1 skrzyżowania oraz montażu 17 nowych tablic znaków drogowych. Całkowity koszt inwestycji:  614 177,47 zł

Przewidywany termin zakończenia prac to 30 listopad.

Źródło/fot. Powiat Sandomierski

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.