Dodatkowa płatność dla rolników z gminy Baranów

0

BARANÓW SANDOMIERSKI. Rolnicy z poszczególnych sołectw (oprócz terenu miasta), składając wniosek o dopłaty bezpośrednie, mogą ubiegać się o dodatkową płatność wynikającą z lokalizacji działki na obszarze o niekorzystnych warunkach.

Chodzi tu położenie w strefach, w których produkcja rolna jest utrudniona ze względu na warunki naturalne lub występowanie możliwości nadmiernego wyludnienia. Ministerstwo Rolnictwa, po kilku latach prac i konsultacji, opracowało listę obszarów spełniających te warunki. W tym rejestrze znalazła się też gmina Baranów Sandomierski.   (ds)

Share.

Comments are closed.