Droga ekspresowa S74 w Tarnobrzegu – spotkanie z mieszkańcami miasta

1
Showing 2 of 5

Wariant W3

Wariant W3 wchodzi łukiem w obszar gminy Tarnobrzeg po południowej stronie miejscowości Zakrzów, gdzie przecina się z drogą DW-723. Następnie projektowana trasa przecina planowaną wzdłuż torów kolejowych relacji Tarnobrzeg – Sandomierz Obwodnicę Tarnobrzega. Na przecięciu tras przewidziano lokalizację węzła. Za węzłem trasa przecina tory kolejowe i biegnie wzdłuż torów relacji Tarnobrzeg – Stalowa Wola.

Showing 2 of 5
Share.

1 komentarz

  1. GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chyba, że rzeczywiście Generalna Inspekcja organizuje spotkanie 😉