Duże pieniądze na walkę z COVID-19 [W najnowszym TN]

0

Kwota 2,8 mln zł na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa trafią do powiatu opatowskiego. Kupione zostaną między innymi kabiny do dezynfekcji oraz pomiaru temperatury ciała. Wsparcie otrzymają różne instytucje, służby i organizacje społeczne.

Pieniądze będą pochodzić z niewykorzystanych wcześniej funduszy unijnych, przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym na cele społeczne. W miniony poniedziałek zarząd województwa oficjalnie zatwierdził procedurę, która pozwala na przekazanie dla świętokrzyskich powiatów łącznie 42 mln zł.

Pomocą zostaną objęte między innymi szpitale powiatowe, jednostki policji i straży pożarnej, placówki pogotowia ratunkowego, przychodnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne, schroniska i noclegownie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy dziecka. Projekty, przygotowywane przez poszczególne starostwa powiatowe, pozwolą…

Czytaj w papierowym
i elektronicznym wydaniu „TN”.

KUP e-TN:

Share.

Leave A Reply