Dzień Jakości Kształcenia w filii UJK w Sandomierzu - Tygodnik Nadwiślański
sobota, 25 czerwca
reklama

Dzień Jakości Kształcenia w filii UJK w Sandomierzu

0

W filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu odbył się Dzień Jakości Kształcenia pod hasłem: „Zaszczepieni wiedzą. Twoje jutro zaczyna się dziś”. Wydarzenie było kontynuacją uczelnianych obchodów Dnia Jakości Kształcenia organizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obchody przyjęły formę wykładów i prezentacji o zróżnicowanej tematyce, przygotowanych przez pracowników naukowych filii oraz studentów. Wydarzenia odbyły się w budynku filii, a dla osób które nie mogły dotrzeć, część wykładów była transmitowana przez platformę Teams.

Siódmą już edycję Dni Jakości Kształcenia na poziomie filii rozpoczęły warsztaty przygotowane przez mgr Magdalenę Wrońską oraz studentów kierunku administracja z zakresu przeprowadzania skutecznych negocjacji, a następnie dr Małgorzata Makowska wygłosiła wykład nt. potrzeby praktycznej pracy z emocjami. Dr inż. Mariola Mendrycka przytoczyła dane statystyczne dotyczące pandemii Covid-19 oraz przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wraz ze studentami kierunku kosmetologia wśród studentów filii oraz młodzieży z terenu Sandomierza nt. postaw młodzieży wobec szczepień na Covid-19.

Kolejne dwa wystąpienia zostały przygotowane przez studentów filii. Maciej Mucha, student filologii angielskiej posiadający wykształcenie prawnicze, przygotował prezentację dotyczącą zagadnień prawa pracy a Nada Bakkar, również studentka filologii angielskiej, opowiedziała o Grecji – swoim rodzinnym kraju. Wsparcie językowe prelegentom zapewniła mgr Urszula Żmuda.

Jestem bardzo zadowolona z oferty wykładów w czasie tegorocznego Dnia Jakości Kształcenia – podsumowuje Dzień Jakości Kształcenia prodziekan dr Anna Gilarek, koordynator wydarzenia. – Realizując cele kształcenia na poziomie uniwersyteckim, kładziemy szczególny nacisk na aktywny udział studentów w tego typu wydarzeniach oraz staramy się korzystać z wiedzy i multidyscyplinarnych umiejętności naszych pracowników naukowych. 

W najbliższych dniach, w ramach Dni Jakości Kształcenia, odbędzie się prezentacja dr hab. Andrzeja Pawlika oraz z dr Pawła Dziekańskiego nt. Sandomierza na tle pozostałych gmin woj. świętokrzyskiego. Dr Zbigniew Nagórny, wykładowca kierunku mechatronika, zaprezentuje zastosowanie metod sztucznej inteligencji w problemie komiwojażera a mgr inż. Mariusz Mroczkowski wraz ze studentami przeprowadzi warsztaty pt. Od przekaźnika do sterownika. Tegoroczne obchody zwieńczy wykład mgr Witolda Lecha na temat praktycznych aspektów konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy. (Źródło: Filia UJK)

 

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.