“Gaudeamus” i apel o nową siedzibę dla uczelni na inauguracji w Sandomierzu [zdjęcia]

0
Showing 1 of 20

Bez nowej, większej siedziby nie ma mowy o rozwoju filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu – powiedział podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego dziekan dr hab. n. med. Piotr Sobolewski. Studia na pierwszym roku rozpoczęły tam 94 osoby.

W tym roku w sandomierskiej filii będzie studiować prawie 190 osób. Władze uczelni są zadowolone z naboru.

Udany nabór to na pewno efekt renomy uczelni. Jest to uniwersytet. Ponadto nasi absolwenci nie mają kłopotu z podjęciem studiów drugiego stopnia oraz ze znalezieniem pracy. Są tu dobrze, nowocześnie prowadzone kierunki – podkreślił dr hab. Piotr Sobolewski.

W Sandomierzu można studiować: filologię angielską, mechatronikę, kosmetologię, administrację i pedagogikę. Przygotowywane są nowe kierunki – logistyka i pielęgniarstwo. Warunkiem ich uruchomienia – jak zaznaczają władze uczelni – jest poprawa bazy lokalowej.

– To podstawa. Jeśli szybko nie uzyskamy nowej siedziby, nie będziemy mogli mówić o jakimkolwiek rozwoju. Już teraz, w warunkach ograniczeń wynikających z pandemii, mamy problem, żeby pomieścić studentów w tych salach, którymi dysponujemy. Ponadto każdy dzień zwłoki oznacza dla nas mniejsze możliwości pozyskania środków na wyposażenie – podkreślił dr hab. Piotr Sobolewski.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK mówił o trzech kierunkach rozwoju uczelni. Oprócz zmiany siedziby, to wzmocnienie badawczo – dydaktyczne, a w następnym etapie komercjalizacja nauki. – Wszystkie te trzy zadania, czyli doskonałość naukowa, doskonałość dydaktyczna i komercjalizacja nauki są punktami strategii rozwoju UJK i przekładają się na działania filii – powiedział prof. Głuszek.

Rektor przypomniał, że w sandomierskim szpitalu powstała niedawno Klinika Neurologii Collegium Medicum UJK. – Poszerzymy w ten sposób bazę kształcenia medycznego i logopedii. Sandomierski zespół neurologii, poprzez swoje zaangażowanie naukowe, w pełni na taki awans i szyld kliniki neurologii zasługuje. Takie jest również zapotrzebowanie – dodał prof. Stanisław Głuszek.

W czasie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Zabrzmiało “Gaudeamus igitur”.

W Sandomierzu studiowały dwie moje kuzynki. Bardzo mi polecały tę uczelnię, podkreślając, że ma wysoki poziom, dobrych pracowników i miłą atmosferę – mówiła Weronika, przyjęta w poczet studentów anglistyki.

Podczas inauguracji nowy dziekan podziękował za dotychczasowe działania na rzecz uczelni swojej poprzedniczce i byłej rektor PWSZ dr Małgorzacie Makowskiej-Brzychczyk.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny. O zastosowaniu substancji pochodzenia naturalnego w prewencji i terapii chorób nowotworowych mówił dr hab. Wojciech Koc.

Inauguracja roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu – zdjęcia:

Showing 1 of 20
Share.

Leave A Reply