Gmina Gorzyce na trasie drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko

0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała materiały dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej na odcinku Opatów – Nisko. Trasa ekspresówki przebiegnie również przez gminę Gorzyce.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku z planowaną inwestycją wyznaczyła 4 warianty drogi, które mogłyby prowadzić przez teren gminy.

Poniżej mapa, na której wskazane są 4 warianty drogi przechodzące przez gminę Gorzyce.

Obecnie na zlecenie GDDKiA firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które pozwoli zarekomendować optymalne warianty przebiegu drogi ekspresowej S74.

CZYTAJ TAKŻE:

Rząd zapowiedział budowę obwodnic Osieka, Nowej Dęby i Kolbuszowej

W związku z tym właściciele nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne mają możliwość zapoznania się z projektem robót geologicznych oraz projektem decyzji.

Właściciele mogą wypowiedzieć się, zgłosić uzasadnione interesem prawnym żądania i wnioski mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy możliwości zgłaszania swoich uwag – 7 dni od dnia publikacji ostatniego obwieszczenia w Biuletynach Informacji Publicznej gmin wskazanych przez Marszałka.

Zapoznanie z dokumentacją możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok. 227 – II piętro) – codziennie w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Informację można uzyskać również telefonicznie pod nr 17 743 31 68.

Przewidywany przebieg odcinka drogi ekspresowej S74 zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi ekspresowej klasy S; na odcinku w rejonie miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego i włączenia  do projektowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

Źródło: UG Gorzyce

Share.

Comments are closed.