Gmina Klimontów – projekty, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy

0

Projekty, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy Klimontów.

1. Klimontowska świetlica środowiskowa. Gmina zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z usług świetlicy środowiskowej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w ramach projektu. Świetlica oferuje dzieciom i młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Dodatkowo dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych zajęć tanecznych, językowych (język angielski), muzycznych (nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, nauka śpiewu,) oraz w zajęciach z informatyki. W świetlicy prowadzone są również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych. W ramach projektu utworzony został ponadto punkt świadczenia usług społecznych w gminie Klimontów, gdzie udzielane są porady psychologiczne i prawne. Działają także grupy wsparcia. Usługi i zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej w godzinach funkcjonowania placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach między 13 a 19. Udział w projekcie jest bezpłatny.

2. Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej. Gmina Klimontów przystąpiła, jako parter samorządowy, do projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. Realizatorem projektu jest Chorągiew Kielecka ZHP. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 110 mieszkańców gminy w przedziale wiekowym od 18 do 65+. Wsparciem technicznym realizacji zadania będzie utworzenie 41 publicznych punktów dostępu do internetu w gminach biorących udział w projekcie. Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych, oraz wzrost umiejętności bezpośrednio związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

materiał promocyjny

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.