Gmina Klimontów – wnioski złożone do dofinansowania

0

Wnioski złożone do dofinansowania przez samorząd gminy Klimontów. Stan na wrzesień 2018.

1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Klimontów poprzez budowę oraz remont obiektów sportowych. Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowita wartość: 1 413 433,87 zł, dotacja: 700 000 zł, wkład gminy: 713 433,87 zł.

2. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich w Klimontowie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość projektu: 1 143 933,21 zł. Planowane dofinansowanie: 571 966 zł.

3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Projekt złożony do dofinansowania ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR. Całkowity koszt: 9 090 863,48 zł, wnioskowane dofinansowanie: 7 465 383,19 zł, wkład własny gminy 1 625 480,29 zł.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miejscowości Klimontów. Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Koszt całkowity: 87 175,06 zł, wnioskowana kwota dotacji 69 740 zł.

5. Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. Projekt o dofinansowanie złożony w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Planowane koszty ogółem: 1 986 851,21 zł, wkład własny beneficjenta: 170 000 zł.

6. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Złożono dwa wnioski w ramach PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W planach jest zaadoptowanie góry budynku mleczarni na świetlicę oraz remont budynku remizy w Ossolinie z możliwością dofinansowania w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych do wysokości limitu 500 000 tys. na miejscowość.

7. Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów i Ożarów. Projekt o wartości 3 724 593,75 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3 165 904,69 zł. Projekt złożony o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020. Aktualnie inwestycja jest na etapie podpisywania preumowy.

8. Ławka niepodległości dla samorządów. Zadanie związane z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie ławek upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie o wartości 47 601,00zł, z czego dofinansowanie wyniesie 30 000 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

materiał promocyjny

 

Share.

Comments are closed.