Gmina Łoniów stawia na ekologię

0

1766 kolejnych gospodarstw w gminie Łoniów będzie mogło już niebawem korzystać z kanalizacji sanitarnej, natomiast 36 zyska dostęp do sieci wodociągowej. Inwestycja jest z realizowana dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jej znaczenie, przede wszystkim ekologiczne, jest nie do przecenienia.

Umowa na realizację zadania została podpisana w sierpniu 2017 roku, natomiast już w listopadzie ruszyły prace ziemne.

W Łoniowie wybudowana została nowa nitka sieci wodociągowej

Kanalizacja sanitarna powstaje w pięciu miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare i Świniary Nowe. Łącznie wybudowane zostanie tam 15,2 km kanalizacji. Dostęp do sieci wodociągowej uzyskają mieszkańcy części Łoniowa. Długość nowej nitki to 2,2 km. Termin zakończenia inwestycji został określony w umowie na grudzień tego roku. Prace budowlane są już na finiszu, czekają na odbiór techniczny.

Całkowita wartość zadań wykonanych w ramach projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów” wynosi ponad 7,1 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 stanowi prawie 3,5 mln zł. Po zrealizowaniu projektu pięć miejscowości będzie skanalizowanych w 100 procentach. Z wodociągu zaś będą mogli korzystać już niemal wszyscy mieszkańcy gminy.

Prace ziemne przy budowie kanalizacji rozpoczęły się w listopadzie
2017 roku

W gminie Łoniów w ciągu ostatnich dwóch lat wybudowano ponad 15 kilometrów
sieci kanalizacyjnej

Jest to efekt około 10 lat pracy. Wcześniej, jak przyznaje Szymon Kołacz, wójt Łoniowa, gmina była nieco w tyle za innymi samorządami. Przy udziale środków unijnych i dzięki zaangażowanym funduszom własnym zaległości udało się nadrobić. Najpierw, w pierwszym etapie, wybudowana została oczyszczalnia ścieków w Świniarach Nowych o przepustowości 600 metrów sześciennych na dobę. Obiekt ma służyć całej gminie. Powstała również kanalizacja w części tej wioski oraz w Świniarach Starych, o łącznej długości 8,2 km. Częścią projektu była ponadto budowa pompowni. Prace te, o wartości 7,9 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie 4,7 mln zł, zostały zakończone w 2014 roku.

Nowoczesna oczyszczalnia w Świniarach Nowych może służyć całej gminie

Oczyszczalnia ścieków w Świniarach Nowych również została wybudowana dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w poprzedniej perspektywie finansowej

Niemal w tym samym czasie, w ramach innego projektu, do sieci kanalizacyjnej przyłączono kolejne gospodarstwa w Świniarach Starych, zaczęto ponadto budowę sieci w Jasienicy. W obu miejscowościach powstało w sumie 8,8 km kanalizacji. Postawione zostały także dwie pompownie. Zadanie kosztowało 7,2 mln zł, w tym dofinansowanie wyniosło 3,8 mln zł.

Inwestycje te, jak podkreślają władze gminy Łoniów, mają ogromne znaczenie, przede wszystkim ekologiczne. Pozwalają bowiem na znaczną redukcję odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń. Efektem jest również poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia. Zrealizowane zadania zwiększają także atrakcyjność gminy, dzięki nim łatwiej będzie przekonać przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie.

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych to jedno z najważniejszych zadań, na które przeznaczane są środki unijne. Dzięki realizacji takich inwestycji poprawia się jakość życia mieszkańców, zarówno poprzez zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitarnej, jak i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wody pitnej – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Dodaje on, że sieć kanalizacyjna i wodociągowa to komfort, wygoda i zdrowie mieszkańców.

Share.

Comments are closed.