Informacja dotycząca parkowania w dniu 01.11.18 w obrębie cmentarzy na terenie Tarnobrzega

0

Urząd Miasta Tarnobrzega informuje o miejscach do parkowania w obrębie miejskich cmentarzy:

Cmentarz – Sobów

Zakaz zatrzymywania i postoju będzie obowiązywać:
na ul. Bema stanowiącej dojazd do cmentarza na osiedlu Sobów,
na zatoce autobusowej przy ul. Bema.
Parking przeznaczony do postoju będzie możliwy:
na utwardzonym parkingu przed kaplicą –wjazd na parking pierwszym zjazdem od  centrum miasta,
na gruntowym parkingu za kaplicą – wjazd na parking drugim zjazdem od centrum miasta,
na parkingu przy bramie cmentarza – dojazd drogą wewnętrzną pierwszym zjazdem od centrum miasta.
Cmentarz – Wielowieś

Zakaz zatrzymywania i postoju będzie obowiązywać:
na ul. Warszawskiej stanowiącej dojazd do cmentarza na osiedlu Wielowieś.
Parking przeznaczony do postoju będzie możliwy:
na utwardzonym parkingu przy cmentarzu, w dniu 01.11.2018 r. obowiązywać będzie na parkingu ruch jednokierunkowy – wjazd pierwszym zjazdem od centrum miasta – wyjazd drugim zjazdem od centrum miasta,
po jednej stronie drogi wewnętrznej przy i za Zajazdem „Anna”.
Cmentarz przy ul. Wisłostrada

Istniejąca czasowa organizacja ruchu związana z przebudową skrzyżowania ulicy Wisłostrada – Mickiewicza – Sikorskiego obowiązywać będzie również dnia 01.11.2018 r.

Udostępnione parkingi:

I.   Udostępniona zostanie  część wyłączonej drogi ulicy Wisłostrada na odcinku od ul. Granicznej do początku zakresu robót. Na przeznaczonej do parkowania części jezdni,  obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy od ul. Granicznej, z wyjazdem przez utwardzony pas zieleni.

II.   Od strony osiedla Miechocin na potrzeby parkowania udostępniona zostanie część ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Granicznej do skrzyżowania z ul. Wisłostrada-Sikorskiego. Wyłączony odcinek będzie drogą „ślepą”, dlatego samochody należy parkować blisko krawędzi jezdni w celu możliwości nawrócenia i wyjazdu.

III.   Z uwagi na wprowadzony na czas wykonywania przebudowy ruch jednokierunkowy na ul. Granicznej, możliwe będzie parkowanie po prawej stronie jezdni.

W obrębie wszystkich cmentarzy ruch będzie monitorowany przez służby porządkowe. Poniżej mapy sytuacyjne dla poszczególnych cmentarzy.

Share.

Comments are closed.