Jakie tłumaczenia przysięgłe na język niemiecki warto wykonać przed wyjazdem zarobkowym do Niemiec?

0

Z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że nadal około 1,5 miliona z nas planuje w najbliższym czasie wyjazd do pracy za granicę. Na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniły się natomiast preferowane kierunki emigracji. Wcześniej bezkonkurencyjną Wielką Brytanię na pierwszym miejscu podium zastąpiły Niemcy (w rankingu są też m.in. Holandia i kraje skandynawskie). Przed spakowaniem walizki i ruszeniem za Odrę w poszukiwaniu lepszego życia warto jeszcze dopilnować kilku bardzo ważnych spraw. Wśród nich należy wymienić wykonanie tłumaczeń przysięgłych na język niemiecki tych dokumentów, które mogą się przydać na etapie poszukiwania pracy i ułatwić znalezienie atrakcyjnie płatnego zatrudnienia. Szczegóły znajdziesz w naszym artykule.

Te dokumenty warto zlecić do przetłumaczenia

Niemieccy pracodawcy mogą oczekiwać od kandydatów z Polski najróżniejszych dokumentów, zarówno tych poświadczających ich wykształcenie, jak też kwalifikacje zawodowe. Wszystko zależy tutaj od rodzaju stanowiska i polityki konkretnej firmy. Trzeba się natomiast przygotować, że każdy potencjalny pracodawca zażąda przedstawienia mu życiorysu (CV) oraz ewentualnie listu motywacyjnego – ten ostatni będzie wymagany przy rekrutacji na bardziej odpowiedzialne stanowiska.

Dodatkowo należy się liczyć z tym, że niemieccy pracodawcy będą oczekiwać przedstawienia im przetłumaczonych dokumentów pozwalających ocenić kompetencje i doświadczenie kandydata. Na tej liście z pewnością znajdą się:

  • Świadectwo szkolne
  • Świadectwo ukończenia studiów
  • Certyfikaty zawodowe
  • Świadectwa ukończenia kursów dodatkowych
  • Świadectwo znajomości języka niemieckiego na konkretnym poziomie (najlepiej jak najwyższym)
  • Referencje od poprzedniego pracodawcy/pracodawców

Może się także zdarzyć, iż już w ogłoszeniu pracodawca zaznaczy konieczność przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, dobrym stanie zdrowia czy braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności zawodowych.

To oczywiste, że zdobycie kompletu tych dokumentów jeszcze w Polsce będzie znacznie łatwiejsze i mniej kłopotliwe, niż na przykład proszenie o przysługę rodziny, która została w kraju. Lepiej zatem od razu zabrać się za ich odszukanie lub wystąpić o wydanie, a następnie zlecić ich przetłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu języka niemieckiego.

Rada

Zalecamy, aby dla świętego spokoju przetłumaczyć wszystkie dokumenty mogące w jakikolwiek sposób poświadczać kwalifikacje zawodowe czy uwiarygadniać kandydata do pracy. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać – chociażby na etapie zmiany miejsca zatrudnienia.

Wystarczą tłumaczenia zwykłe, czy muszą być uwierzytelnione? 

W większości przypadków wystarczające będą tłumaczenia zwykłe. Rzadko się zdarza, aby niemieccy pracodawcy oczekiwali przedstawienia im dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wyjątek stanowią tutaj stanowiska mocno specjalistyczne, na których od kandydatów wymaga się wysokich kwalifikacji i posiadania specjalnych uprawnień – przykładem może być tutaj certyfikat zaświadczający posiadanie przez kandydata uprawnień SEP (energetycznych, cieplnych czy gazowych).

Jeśli nie wiesz, czy Twój potencjalny pracodawca będzie wymagać tłumaczeń uwierzytelnionych, czy też wystarczą mu zwykłe, to zawsze lepiej jest mieć ze sobą te pierwsze. Różnica w cenie nie jest wysoka, natomiast będziesz mieć pewność, że niezależnie od sytuacji Twoje dokumenty pracownicze zostaną zaakceptowane.

I na koniec dobra informacja: tłumaczenia dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji możesz zlecić online, bez konieczności „biegania” po biurach tłumaczeń. Taką w 100% zdalną obsługę oferuje biuro tłumaczeń Exare, któremu wystarczy tylko przesłać skany oryginałów – przetłumaczone dokumenty można otrzymać również w formie cyfrowej lub pocztą/kurierem.

Artykuł partnera

Share.

Leave A Reply