Joanna Juszczyńska została odwołana z funkcji dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu! - Tygodnik Nadwiślański
wtorek, 28 czerwca
reklama

Joanna Juszczyńska została odwołana z funkcji dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu!

5

Z ostatnim dniem marca Joanna Juszczyńska, wieloletnia dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, została odwołana ze stanowiska.

W zarządzeniu podpisanym przez nowego burmistrza Połańca Jacka Nowaka czytamy, że powodem odwołania dyrektor jest „stwierdzone w wyniku przeprowadzonego audytu funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Centrum Kultury i Sztuki naruszenie przepisów prawa polegające na nieprawidłowościach w gospodarowaniu mieniem komunalnym oraz w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy”.

Konkretnie, jak można dowiedzieć się z dalszej części dokumentu, chodzi m.in. o to, że mienie komunalne nie było prawidłowo znakowane numerem inwentarzowym, i że nierzetelnie prowadzono gospodarkę nim. Jako przykład podany został fakt, że w magazynie obrazów znajduje się 16 sztuk zdjęć, które są wydrukowane na płótnie, 45 sztuk w ramach zdjęć i opisów postaci historycznych
oraz 2 sztuki prac plastycznych z 2010 r. wykonanych techniką pasteli – wszystkie te zdjęcia
i prace nie są ujęte na żadnej ewidencji w jednostce, a ponadto nie są prowadzone imienne kartoteki
wyposażenia ze sprzętem muzycznym, nagłośnieniowym, oświetleniowym i aparatem fotograficznym.

Dodatkowo, jak wynika z kontroli, w magazynie placówki doliczono się 53 obrazów, a w ewidencji ilościowej uwzględnionych jest tylko 45 sztuk. W spisie nie figurują również eksponaty przedstawiające dawne życie mieszkańców ziemi staszowskiej przechowywane w Izbie Pamięci.

Z zarządzenia dowiedzieć można się również, że tolerowano i nie reagowano na brak przedstawienia przez służbę BHP okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Joanna Juszczyńska nie chciała komentować decyzji burmistrza Połańca.

Jacek Nowak zaznacza z kolei, że odwołana dyrektor w okresie wypowiedzenia została zobowiązana do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a po jego zakończeniu została zwolniona z obowiązku dalszego świadczenia pracy.

– Niebawem powołana zostanie osoba pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Kultury i Sztuki – mówi burmistrz, dodając, że na ten moment nie ma jeszcze konkretnego kandydata na to stanowisko.

Fot. R. Staszewski

 

5 komentarzy

  1. Dlaczego nie można spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć DZIĘKUJĘ? tylko wymyślać kontrole, które mają wykazać powód do odwołania? Przecież „nie było prawidłowo znakowane numerem inwentarzowym” to jest kabaret. Taki powód to dziecinada, a nie podstawa do odwołania.

  2. Na pewno nie biorca 500+ na

    Beneficjencie 500+ zajmij się lepiej uczciwą pracą a nie robieniem dzieci i wskazywaniem co kto robi dobrze albo źle na swoim stanowisku

  3. Zrobi z Polancem to samo co Kaczyński z Ziobrą, Morawieckim, i całą pozostałym mafijnym układem. Miernoty i partacze.

  4. Bardzo dobrze ze Burmistrz zabiera się za nich . Powinien wymienić również cały personel w przychodni na ruszczanskiej. Również trzeba zmienić Dyrektor przedszkoli z ulicy Madalinskiwgo bo jest zbyt długo i też się zrobiła cwana. Wszyscy mają pracę po znajomości . Nie wspomnę o urzędzie miasta Panie spacerują na kawki bądź po sklepach w czasie pracy. Do pokoju 500+ czekane było pół godziny ale nikt nie przyszedł a pani była tam obok