Jubileusz OSP Bojanów [ZDJĘCIA!]

0

65-lecie istnienia obchodziła miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która od lat włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z okazji jubileuszu strażacy otrzymali piękny sztandar.

Uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych OSP z kilku gmin i powiatów oraz kompanii honorowej poprzedziła Msza św. w kaplicy w Bojanowie, podczas której proboszcz parafii Stany ks. Zbigniew Mistak poświęcił nowy sztandar OSP.

Jednostka powstała w 1950 r. z inicjatywy Jana Puzio s. Marcina, Jan Puzio s. Wojciecha, Franciszka Kozioła, Józefa Rusina, Tadeusza Lenia, Jana Kobylarza i Mariana Puzio. Na początku dysponowali oni kilkoma wężami i pompą ręczną przewożoną zaprzęgiem konnym. Sprzęt przechowywany był w drewnianej szopie, którą z czasem zagospodarowano na remizę strażacką. Następnie dzięki zaangażowaniu druhów i mieszkańców Bojanowa oraz władz gminy powstał murowany obiekt, w którym umieszczono oprócz OSP również Gminny Ośrodek Kultury i bibliotekę. W nowych boksach garażowych stanął samochód „Żuk”, a następnie samochód gaśniczy z autopompą „Star 26”, a po nim ciężki samochód gaśniczy „Tatra” pozyskany ze PSP w Stalowej Woli.W 1995 r. OSP Bojanów włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a następnie stworzono Jednostkę Operacyjno-Techniczną kategorii II,  w skład której weszło dwudziestu ochotników z odpowiednim przeszkoleniem. Biorą oni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i powiatu oraz poza jego terenem.

W ramach tworzenia specjalizacji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP w Bojanowie zajmuje się ratownictwem technicznym, posiada też grupę poszukiwawczą. (pn)

Więcej w papierowym wydaniu TN.

Fot. P. Niemiec

 

Share.

Comments are closed.