Komunikat KKS Siarka w sprawie wycofania drużyny z rozgrywek

0

KKS Siarka Tarnobrzeg wydał komunikat w sprawie wycofania drużyny z rozgrywek II ligi.

Komunikat opublikowano na facebookowym profilu klubu. Pisownia orginalna:

Klub Sportowy KKS Siarka Tarnobrzeg S.A z siedzibą w Tarnobrzeg informuje że w dniu 4 stycznia 2019 r. dokonał wycofania drużyny seniorów z rozgrywek II ligi mężczyzn organizowanych przez PZKosz.
Powodem takiej decyzji jest otrzymana w dniu 31 grudnia 2018 r. informacja , że Gmina Tarnobrzeg nie będzie finansować działalności naszego klubu w zakresie dotyczącym rozgrywek seniorskich.
Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji – jak zostaliśmy poinformowani – jest fakt, że wobec klubu toczy się obecnie postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu na rzecz Gminy rzekomo niewykorzystanych dotacji za lata 2014-2017. Sprawa jest na etapie odwoławczym i toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnobrzegu. Przewidywać należy, że rozstrzygnięcie nie nastąpi wcześniej niż w ciągu kilku miesięcy.
Klub absolutnie nie zgadza się z ustaleniami kontroli prowadzonej w naszym klubie w ostatnich miesiącach. Zdaniem klubu zarówno wydatkowanie jak i rozliczenie dotacji nastąpiło w sposób prawidłowy .
Z drugiej strony Klub nasz rozumie i szanuje decyzję Pana Prezydenta, że wobec toczącego się postępowania, które nie zostało zakończone prawomocną decyzją, przyznanie kolejnych dotacji mogłoby by zostać uznane za działanie co najmniej dyskusyjne i stać się powodem ewentualnych konfliktów o charakterze politycznym. Klub w żadnym zakresie nie chce być elementem tego rodzaju „rozgrywek”.
Wobec braku finansowania ze strony Miasta Klub nasz – mimo podejmowanych od kilkunastu tygodniu prób znalezienia alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności – nie jest w stanie pokrywać na bieżąco kosztów związanych z organizacją spotkań rozgrywanych w charakterze gospodarza jak i kosztów wyjazdów na mecze rozgrywane poza Tarnobrzegiem. Ponadto kontynuacja udziału w rozgrywkach spowodowałaby niemożność wypłaty wynagrodzeń dla zawodników posiadających kontrakty.
W tym stanie rzeczy – dla uniknięcia powstania po stronie Klubu zobowiązań tzw. „licencyjnych” , których nasz Klub w chwili obecnej nie posiada – wycofanie drużyny z rozgrywek jest jedynym rozwiązaniem .

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.