Koniec z wagarami

0

Tarnobrzescy radni nie będą już mogli bezkarnie opuszczać posiedzeń rady. Jeśli wyjdą bez usprawiedliwiania, otrzymają karę finansową. Są wśród nich jednak tacy, którzy uważają, że to za mało, i postulują, aby bez ważnego powodu w ogóle nie można było wstawać od stołu…

Na ostatnią sesję Rady Miasta trafił projekt uchwały mówiący o tym, że radny, który opuści jej posiedzenie lub posiedzenie komisji bez usprawiedliwienia i powiadomienia przewodniczącego, zostanie za to ukarany obcięciem 10 procent diety… (rn)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Share.

Comments are closed.