Koprzywnica. Burmistrz znowu bez wotum zaufania. Będzie referendum? - Tygodnik Nadwiślański
reklama

Koprzywnica. Burmistrz znowu bez wotum zaufania. Będzie referendum?

1

Aleksandra Klubińska nie otrzymała od radnych wotum zaufania. Podobną decyzję Rada Miejska podjęła rok temu. Otwiera to drogę do uruchomienie procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrz Klubińskiej.   

Głosowanie podczas piątkowej sesji poprzedziła trwająca ponad dwie godziny dyskusja nad „Raportem o stanie gminy”. Uczestniczyli w niej również mieszkańcy.

Za udzieleniem wotum zaufania burmistrz Koprzywnicy było sześć osób, natomiast cztery wstrzymały się od głosu, co – jak wyjaśniła radczyni – w tym przypadku jest równoznaczne z głosowaniem przeciw. Zgodnie z przepisami, wotum udzielane jest bezwzględną większością ustawowego składu rady, co oznacza, że „za” powinno być ośmioro jej członków. Pięcioro radnych nie uczestniczyło w obradach.

Piątkowa decyzja, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, umożliwia radzie – po spełnieniu określonych przepisami prawa przesłanek – zainicjowanie procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

– Myślę, że dojdziemy do końca tej kadencji z podniesioną głową. Zapewniam, że cały swój program wyborczy, wszystkie obietnice, zrealizuję. Zostało mi już naprawdę niewiele. A referendum, jeśli chcą, niech robią. Nic ono nie wniesie, a doprowadzi do odwołania tej chorej rady. Tu nie da się współpracować – powiedziała Aleksandra Klubińska.  

Absolutorium radni udzielili burmistrz Koprzywnicy jednogłośnie.

Jak informowaliśmy, na ubiegłoroczną decyzję rady o nieudzieleniu absolutorium Aleksandra Klubińska złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Więcej na ten temat w „Tygodniku Nadwiślańskim”.a

Udostępnij

Jeden komentarz

  1. “Nic ono nie wniesie, a doprowadzi do odwołania tej chorej rady.”

    Z kabaretu: “chłop żywemu nie przepuści”.
    Miałem doczynienia z chłopami. Rzeczywiście nie da się z nimi pracować. Wojowniki niesamowite. Alkoholikami byli. Z nimi nikt nie wygrał. Ja , trzeźwy też nie.