Krawiec historii

0

28 listopada w sandomierskim Muzeum Okręgowym burmistrz Marek Bronkowski przekazał dyrektorowi tej placówki Dominikowi Abłamowiczowi pewien ważny dla historii miasta dokument.

Owym cennym zabytkiem piśmienniczym jest statut sandomierskiego cechu krawców wystawiony w Warszawie 29 kwietnia 1616 roku przez króla Zygmunta III Wazę, którego czytelny podpis spowodował, że stał się on prawem. Przywilej spisany został piękną staropolszczyzną z dodatkiem łaciny na pergaminie o rozmiarach 600 x 760 mm. Dokument to tym cenniejszy, że jest jedynym zachowanym przywilejem cechowym. Bo chociaż z historycznych źródeł wynika, iż w XVIII wieku w Sandomierzu istniało co najmniej trzynaście cechów, informacje o organizacji i szczegółowych zasadach działania tych samorządów rzemieślniczych są raczej szczupłe… (jab)

WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU ”TYGODNIKA NADWIŚLAŃSKIEGO” LUB eTN.

Podziel się:

Komentarze są wyłączone.