Kwesty na cmentarzach w regionie

1

Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami o kwetach, które bedą odbywać się na cmentarzach w naszym regionie.

TARNOBRZEG. 1 listopada na wszystkich cmentarzach w mieście od godz. 8 do 17 prowadzona będzie zbiórka ofi ar do puszek. Zebrane podczas tegorocznej, dwudziestej już kwesty, pieniądze zostaną przeznaczone na remont kolejnych nagrobków w obrębie zabytkowego cmentarza na Piaskach. Dzięki środkom zgromadzonym w trakcie poprzednich akcji udało się odnowić tam już ponad 50 cennych pomników, a także kaplicę i mur cmentarny.

SANDOMIERZ. W tym roku wolontariusze będą kwestować na trzech sandomierskich nekropoliach – cmentarzach: świętopawelskim, krukowskim i katedralnym. Kwesta przeprowadzona zostanie w dniach 31 października – 2 listopada. W ubiegłym roku zebrano prawie 15 tys. złotych. Między innymi dzięki tym środkom w ciągu kilku ostatnich miesięcy udało się wyremontować kolejne cztery nagrobki na Cmentarzu Katedralnym. Podobnie jak poprzednio, również w tym roku osobną zbiórkę prowadzić będą członkowie organizacji strzeleckich. Zebrane przez nich pieniądze zostaną przeznaczone na ekshumację i identyfi kację żołnierzy wyklętych.

STASZÓW. Na staszowskim cmentarzu datki zbierane będą w tym roku przez trzy dni: 31 października oraz 1 i 2 listopada. W przeddzień Wszystkich Świętych wolontariusze kwestować będą od godz. 14 do zmroku, 1 listopada od godz. 9 również do zmroku, a 2 listopada w godzinach 9-12. Datki zbierać będą m.in. członkowie miejscowej organizacji strzeleckiej oraz uczniowie Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z opiekunami: Joanną Kmiecik, Edwardem Drózdem i Markiem Morawskim. Jak informuje koordynator akcji, Adam Koziński, zebrane datki przeznaczone zostaną na remont kolejnych XIX-wiecznych nagrobków na starym cmentarzu przy kościele św. Bartłomieja.

OPATÓW. 1 listopada na miejscowym cmentarzu odbędzie się kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Wolontariusze będą zbierać datki do puszek w godzinach 8-16. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na konserwację nagrobka rodziny Korytyńskich.

GOŹLICE (gm. Klimontów). Już po raz szósty na miejscowej nekropolii odbędzie się kwesta, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”. Datki zbierane będą przez dwa dni – 29 października i 1 listopada w godzinach 8-17. Wśród wolontariuszy znajdą się m.in. członkowie stowarzyszenia, uczniowie szkół w Ossolinie, Goźlicach i Lipniku, strażacy i samorządowcy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na remont nagrobka Teofi la Pawlickiego, dawnego właściciela majątku Kroblice.

KLIMONTÓW. Kwesta na miejscowym cmentarzu parafi alnym odbędzie się już po raz szesnasty. Wolontariusze zbierać będą datki 1 listopada w godzinach 8-16. Jak zaznacza Mirosław Kwapiński, jeden z koordynatorów akcji, w mijającym roku, dzięki funduszom zebranym w trakcie poprzednich kwest, udało się odnowić trzy zabytkowe nagrobki.

SZYDŁÓW. 1 listopada kwestę na cmentarzu parafi alnym organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej. Datki zbierane będą od godz. 8.45 do 13.15. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na remont kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego. (rs)

RUDNIK NAD SANEM. 1 listopada na cmentarzu parafi alnym zbierane będą datki wspierające prowadzoną od pięciu lat akcję „Ratujmy zabytkowe groby”. Organizuje ją redakcja gazety parafi alnej „Wspólnota Trójcy Świętej”. Dzięki ubiegłorocznej zbiórce na ukończeniu są prace konserwatorskie przy pochodzącym z 1885 r. i posiadającym indywidualny wpis do rejestru zabytków nagrobku Wojciecha Wyrobka. Ten zabytek jest jednym z cenniejszych historycznie i artystycznie pomników znajdujących się na terenie cmentarza parafi alnego w Rudniku. Pierwsi kwestujący pojawią się przy bramach cmentarza już o godzinie 8. Zbiórka potrwa do godziny 16. (pen)

Podziel się:

1 komentarz